bog med love

Dagsordener og referater

Her kan du finde referater helt tilbage fra 2013, hvor foreningen Osted Kulturhus blev stiftet.

Ud over generalforsamlingsreferater, beretninger og regnskaber, kan du også læse referater fra alle bestyrelsesmøder som er afholdt siden starten.

Dagsorden til næste møde. Når der foreligger aktuel dagsorden,  er knappen grøn.

Bestyrelsesreferater
Generalforsamlinger

Her finder du referater, beretninger og regnskaber fra alle generalforsamlinger siden 2013, hvor foreningen blev stiftet.

Efter aftale med Lejre kommune, blev der ikke afholdt generalforsamlinger i 2020 og 2021, på grund af Covid-19 pandemien.

Derfor er det kun regnskaberne der kan ses for de to år. Bestyrelsen blev siddende i de to år, og der afholdes ordinær generalforsamling igen, i 2022. Datoen er fastsat til den 20. april.

Indkaldelse med regnskab og budget udsendes ca. 1. april men du kan allerede finde den ved at trykke på den grønne knap "2022", her til højre

Driftsaftaler, vedtægter og ordensregler

Driftsaftale for brug af Osted Kulturhus

Aftale for brug af Legepladsen "Byhjørnet" med tillæg

Vedtægter for Osted Kulturhus

Ordensregler for Osted Kulturhus