top of page
bog med love

Dagsordener og referater

Her kan du finde referater helt tilbage fra 2013, hvor foreningen Osted Kulturhus blev stiftet.

Ud over generalforsamlingsreferater, beretninger og regnskaber, kan du også læse referater fra alle bestyrelsesmøder som er afholdt siden starten.

Dagsorden til næste møde.

Når der foreligger aktuel dagsorden,  er knappen grøn.

Bestyrelsesreferater
Generalforsamlinger

Her finder du referater, beretninger og regnskaber fra alle generalforsamlinger siden 2013, hvor foreningen blev stiftet.

Driftsaftaler, vedtægter og ordensregler

Driftsaftaler, vedtægter og ordensregler

Ordensregler.jpg

Driftsaftale for brug af Osted Kulturhus

Aftale for brug af Legepladsen "Byhjørnet" med tillæg

Vedtægter for Osted Kulturhus

Ordensregler for Osted Kulturhus

bottom of page