top of page

Kulturhusets bestyrelse

Bestyrelsen, som den blev valgt på den ordinære generalforsamling den 20. april 2022.

Bestyrelsen konstituerede sig selv på et bestyrelsesmøde den 11. maj.

Husets vedtægter, dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger finder du ved at trykke her.

På grund af alt for meget "spam" har vi slettet vores emailadresser. Brug evt. mobil i stedet og send en sms, hvis du vil i kontakt med et bestyrelsesmedlem.

Kulturhusets bankkonto:

2282 4385601854

Nøgleudlevering:
Poul Ravnkilde

 

Aktivitetsudvalg:

Mail: info@ostedkulturhus.dk

 

Katrine Feijen

Nils Jørgen Christiansen

Niels Rasmussen

Charlotte Vigsnæs

Lone Ipsen

 

Udvalg omkring udearealer:

Ejvind Rølling

Mogens K. Nielsen

Niels Rasmussen

Informationstavle:
Niels Rasmussen

Poul Ravnkilde

 

Webmaster:

Niels Rasmussen

Formand:

Niels Chr. Rasmussen

Flintevænget 26, Osted

4320 Lejre

Mobil: 20 41 94 45

Mail: info@ostedkulturhus.dk

Næstformand:
Ejvind Rølling
Birkens Kvarter 4, Osted
4320 Lejre
Mob.: 23 64 77 18

Kasserer:

Poul Ravnkilde
Flintevænget 4, Osted
4320 Lejre
Tel.: 46 40 25 26 / Mob.: 41 48 38 40

Sekretær:
Camilla Britt Donovan
Kromarksvej 4, Osted
4320 Lejre
Tel.: 46 42 20 49 / Mob.: 21 95 82 02

Suppleant:
Lone Saaugaard Ipsen
Hestehavevej 14, Osted
4320 Lejre
Mob.: 20 70 41 07

Revisor:

Hans Høyer
Flintebjerg 14, Osted

4320 Lejre

Tel.: 46 49 75 11

Revisorsuppleant:

Alex C. Christensen
Flintebjerg 18, Osted

4320 Lejre

Tel.: 46 49 78 63 / Mob.: 26 29 78 63

Bestyrelsesmedlem:

Christian Fjeldsted Andersen
Rønnens Kvarter 2, Osted
4320 Lejre
Mob.: 53 73 83 41

Bestyrelsesmedlem:
Nils Jørgen Christiansen
Baunehøj 86, Osted
4320 Lejre
Tel.: 46 49 72 27 / Mob.: 21 25 45 25

 

Bestyrelsesmedlem:
Mogens K. Nielsen
Baunehøj 96, Osted
4320 Lejre
Tel.: 46 49 74 50 / Mob.: 40 41 32 50

Suppleant:
Ane Sofie Hansen
Sandager 15
4330 Hvalsø
Mob.: 25 60 84 04

Suppleant:

Jakob Bondesen
Poplens Kvarter 4, Osted

4320 Lejre

Mob.: 60 65 83 49

Revisor:

Per Kølle
Tolstrupvej 45, Tolstrup

4330 Hvalsø

Tel.: 46 49 63 79 / Mob.: 29 25 40 41

bottom of page