top of page

Husets historie fra 1791 til 2013

Osted Kulturhus har gennem flere hundrede år været et kultu-relt og folkeligt center for Osted borgerne, det er derfor også naturligt at det nu forsætter på samme måde.

Bygningen er fra 1888, hvor den var skole for Osted landsby. Dengang var det, efter den tid, en moderne skole med gode undervisningslokaler og bolig for læreren med familie. Den gang hørte også et mindre landbrug til.

Endnu tidligere var der kro på samme sted, men da landevejen førtes igennem Osted i 1791, flyttede kroen ud til den nye lande-vej og skolen rykkede ind i den gamle krobygning og senere den nye bygning i 1888.

I 1940 blev der bygget en ny og moderne skole for hele Osted kommune og den gamle skole blev indrettet til kommunekontor og lærerbolig. Huset var efter 1940 således stadig en bygning hvor borgerne kom jævnligt, for at betale skat og andre offent-lige formål.

I 1972 var Osted blevet en del af Lejre Kommune og dermed blev der bygget et nyt og moderne rådhus i Lejre. Atter skiftede den gamle skole funktion. Den blev til beboerhus, ledet og drevet af Osted Beboerforening. Altså huset var stadig centrum for Osteds borgere.

Ganske langsomt skiftede bygningen igen brugere. I 1980erne og 1990erne inddrog Lejre kommune den gamle skole til under-visning af specialelever og senere til dagskole. Mange borgere følte, at deres gamle bygning var taget fra dem, den bygning hvor rigtig mange havde holdt familiefester i 70erne, da det var beboerhus.

I 2012 flyttede Dagskolen ud af bygningen, som nu pludselig stod tom og politikerne havde ikke besluttet hvad den skulle bruges til.

En meget aktiv gruppe af Ostedborgere havde i længere tid presset på, for at få beboerhuset tilbage og denne gang som kulturhus. I både Lejre, Hvalsø og Bramsnæs var der kulturhuse, men ikke hos os i Osted. Vi manglede et aktivitetssted for byens borgere. Denne gang blev der lyttet til vores ønske. Politikerne besluttede at overdrage Den gamle skole til Osteds borgere som kulturhus fra den 1. januar 2013.

Mandag den 4. februar 2013 kl. 19 inviterede den lokale initia-tivgruppe sammen med Lejre Kommune til åbent hus med rund-visning. 85 mennesker fandt vej trods sne og isslag og det blev en overvældende og positiv aften, hvor flere lokaler måtte tages i brug og nogen måtte stå op på grund af det store fremmøde. Der blev på dette møde også indkaldt til stiftende generalforsamling onsdag den 13. februar 2013.

Et par historiske billeder som er lånt fra Hans Larsens bog "Osted gamle skole" som er udgivet i 2010. Der er stadig enkelte eksemplarer tilbage som kan købes, direkte af Hans Larsen

bottom of page